Spoštovani!

Podjetje Plineks d.o.o. je zaradi čuta do pomoči potrebnih otrok vspostavila sodelovanje z Ustanovo – Fundacija za pomoč otrokom in v skladu z medsebojnim dogovorom prispeva sredstva v fond Ustanove.

logotip za dokumente ustanova nov

Zato na tem mestu izkoriščamo tudi priložnost, da se za sodelovanje zahvalimo vsem našim strankam, ki pripomorete pri tem dejanju.

OPIS Ustanove Fundacija za pomoč otrokom
Soglasje Ministrstva za zdravje št. 5000-12/01, U.l.RS št. 85/01
Klasifikacicja dejavnosti – 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Pravnoorganizacijska oblika: Ustanova – 401
SKIS: Neprofitni izvajalci storitev – 15000

Ustanova – Fundacija za pomoč otrokom ima na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ul. RS. 84/04 in 113/05) izdelan Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. V skladu s tem pravilnikom so vsi podatki o prosilcih in prejemnikih naše pomoči dostopni izključno pooblaščenim osebam Fundacije, državnim organom in na željo tudi donatorjem ter sponzorjem doniranih sredstev (izključno za prejemnike, katerim smo razdelili njihova donirana sredstva).
( več na http://www.fzpo.org/default.asp?mID=sl&pID=osnovni-podatki )
Ustanova Fundacija za pomoč otrokom je nevladna neprofitna dobrodelna ustanova z najdaljšo tradicijo pomoči, namenjene bolnim otrokom ter njihovim družinam v stiski pri nas.
Glavni cilj Fundacije je pomagati otrokom na območju RS, predvsem bolnim in njihovim staršem ali skrbnikom. V ustanovi pomagamo z nasveti, pogovori, posredovanji, zastopanjem, mediacijo, s pomočjo različnih strokovnjakov, s pomočjo pri organiozaciji varstva, praktičnimi prikazi… kot tudi s sofinanciranjem različnih (žal) vse pogostejših samoplačniških diagnosticiranj, zdravljenj, sekundarnih mnenj, različnih storitev ( npr. prevajanje, inštrukcije, prevoz …), samoplačniških dodatkov za podporo pri zdravljenju,… ter jim omogočiti in nuditi vse možnosti, da se kolikor je to mogoče pozdravijo ter zaživijo kar se da človeka vredno življenje.

V fundaciji nihče ni zaposlen, prostovoljci pa imamo bogate izkušnje, ki smo jih skozi več kot desetletje nabrali skozi lastne zgodbe ter delo s številnimi družinami ter tudi drugimi uslužbenci, s katerimi smo pri reševanju posameznih stisk sodelovali. Naše bogate izkušnje so nam dale dragoceno ter nenadomestljivo strokovno znanje kot tudi praktične rešitve, skozi katere smo zmožni reševati različne situacije, s katerimi se na različnih življenjskih področjih znajde bolan otrok ter njegovi starši ali skrbniki, kot tudi drugi otroci v stiski ter njihovi starši ali skrbniki.