Število kilometrov, ki jih prevozite v enem letu:
Povprečna poraba vašega avtomobila:
Trenutne cene goriv Letni strošek (EUR) Prihranek z LPG (EUR)

Informativni izračun primerja letni strošek vožnje treh vozil z isto porabo in isto kilometražo, a z različnimi pogonskimi gorivi (avtoplin, bencin, diesel) in prihranek LPG napram diesel in bencinu.