Z dnem 12.04.2010 je bilo s strani Javne Agencije za Raziskovalno Dejavnost RS izdano obvestilo, da se gospodarska družba Plineks, Avtoplinski sistemi d.o.o. vpiše v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij.

S tem smo postali prvo podjetje na področju avtoplina v Sloveniji, ki ima ustanovljeno svojo raziskovalno skupino, vpisano v bazi ARRS. Ob ustanovitvi le te smo si zadali cilj, da s pravim razvojem odpravimo težave, ki jih srečujemo pri obstoječih tehnologijah avtoplinskih sistemov.

Bibliografija raziskovalne skupine Plineks pa je dostopna na spodnji povezavi (vpišeš Plineks):
http://sicris.izum.si/search/grp_search1.aspx?lang=slv