Stranski produkt življenja sodobnega človeka je vedno bolj pereče onesnaževanje okolja. Vsakodnevno smo primorani uporabljati prevozna sredstva, z uporabo le teh pa spuščamo v zrak emisije škodljivih plinov, s katerimi zastrupljamo okolico in posledično sami sebe. Iz medijev smo v zadnjem času dosti slišali, da je Evropska komisija poslala Sloveniji opomin zaradi prepogostega preseganja mejnih vrednosti škodljivih emisij (prašnih delcev) v ozračju nekaterih slovenskih mest. Ministrstvo za okolje in prostor je začelo takoj razmišljati izključno o uvedbi takse za vstop z vozilom v ta mesta, nikjer pa ne obravnava rešitve, ki je znana iz drugih Evropskih držav, to je uporaba okolju prijaznih pogonskih tehnologij, kot je na primer avtoplin (LPG), ki je marsikje po svetu sprejet kot zeleno gorivo.

Uporaba avtoplina znižuje emisije škodljivih plinov v okolje. Kot že omenjeno smo vsakodnevno priča spreminjanju vremenskih razmer, ki so posledica onesnaževanja in v naši moči je, da vsak kot posameznik prispevamo k omilitvi le tega – prvi korak na tej poti je uporaba avtoplinskega pogona. Študije kažejo, da pri predelavi sodobnega avtomobila na avtoplin dosežemo naslednje rezultate:

 

  • 34% znižanje dušikovega oksida,
  • 15% znižanje ogljikovega dioksida,
  • 50% znižanje ogljikovega monoksida,
  • do 40% znižanje smoga,
  • skoraj nič emisij ogljikovodikov,
  • skoraj nič emisij žveplovega dioksida,
  • skoraj nič emisij ostalih toksinov.

…ČE IZBEREM PLINeks LEPO DIŠIM,

SAJ KO GREM OD NJIH, ŽE VOZIM NA AVTOPLIN…