CNG ali Stisnjen zemeljski plin (compressed natural gas) je fosilno gorivo, ki se uporablja kot nadomestek za bencin, dizel ali propan (utekočinjeni naftni plin). Čeprav tudi pri izgorevanju CNG nastajajo toplogredni plini, gre vendarle za bolj čisto in za okolje varnejšo alternativo  (zemeljski plin je lažji od zraka in se po sprostitvi hitro razprši). 

Stisnjen zemeljski plinse uporablja v tradicionalnih bencinskih motorjih z notranjim izgorevanjem, ki so prirejeni v dvogorivni pogon (bencin/CNG). Zaradi visokih in nestabilnih cen bencina ter vse večje okoljevarstvene ozaveščenosti se uporaba CNG povečuje tudi pri pogonu vozil javnega prevoza.

7 prednosti uporabe CNG
1.    Ker v CNG ni svinca in benzena, se vžigalne svečke redko zamašijo.
2.    Vozila s pogonom na CNG imajo nižje stroške vzdrževanja v primerjavi z vozili s pogonom na druga fosilna goriva.
3.    Sistemi za dovajanje goriva CNG so zaprti, kar preprečuje razlitje ali izhlapevanje.
4.    CNG ne onesnažuje in ne redči mazalnih olj, kar podaljšuje njihovo življenjsko dobo.
5.    CNG se v zraku preprosto in enakomerno meša, saj je gorivo v plinastem stanju in je lažje od zraka.
6.    Samovžig na vročih površinah je manj verjeten, saj ima CNG visoko temperaturo samovžiga (540 °C) in ozek razpon vnetljivosti (od 5 do 15 %).
7.    Manj onesnaževanja in večja učinkovitost: pri izgorevanju CNG je onesnaževanje bistveno manjše, saj je manj izpustov ogljikovega dioksida (CO₂), ogljikovega monoksida (CO), dušikovih oksidov (NOx), žveplovega oksida (SOx) in trdnih delcev (PM) kot pri izgorevanju bencina.

Če motor na bencin v 100 kilometrih odda 22.000 gramov CO₂, na isti razdalji CNG proizvede le 16.275 gramov CO₂.