Se odpravljate na pot v Nemčijo? Za dostop z avtomobilom v večja mesta v Nemčiji boste potrebovali EKO nalepko.

V vseh poslovnih enotah AMZS (razen v PE Nova Gorica) lahko kupite EKO nalepko za vožnjo v določenih območjih znotraj nemških mest. Za dostop do območij z omejitvijo prometa so potrebne nalepke, na katerih je navedena razvrstitev v emisijski razred Euro. Vsa območja ekoloških con oz. omejenega prometa so označena z znakom »Umwelt zone«, ki pa je opremljen še z dopolnilom, na katerem so navedeni emisijski razredi vozil, ki smejo v območje vstopiti.

EKO nalepka določa v kateri ekološki razred vozilo sodi. Na podlagi tega dobi vozilo nalepko z rdečo, rumeno ali zeleno barvo, najbolj neekološka vozila pa nalepke sploh ne morejo dobiti in jim je tako prepovedan vstop v središča mest z ekološkimi conami. Nalepko morajo obvezno pridobiti tudi vozila s kombiniranim pogonom npr. bencin + avtoplin oz. s hibridnim pogonom.

 

Seznam nemških mest in ostale informacije o eko-nalepki so dosegljive na uradni spletni strani: www.umwelt-plakette.de in www.lowemissionzones.eu

Za pridobitev EKO nalepke je potrebno predložiti prometno dovoljenje in potrdilo o skladnosti vozila (homologacijski dokument), iz katerih je razviden emisijski razred, na podlagi katerega se za vozilo izda ustrezna nalepka.

EKO nalepko je potrebno nalepiti na vetrobransko steklo in velja ves čas dokler je vozilo registrirano. Nalepka je vezana na registrsko številko vozila, zato je ob morebitni menjavi registrskih tablic potrebna tudi menjava nalepke.

Več informacij in cene lahko preverite na spletni strani  AMZS Eko nalepke za nemška mesta