Utekočinjen naftni plin (LPG) je splošno ime za tekoči propan, stranski proizvod ločevanja zemeljskega plina in rafiniranja nafte. LPG je tekoča mešanica propana in butana ter višjih ogljikovodikov, etana in propilena. Ima posebno lastnost, da postane tekoč pri temperaturi ozračja, če ga zmerno stisnemo in se spet uplini, ko se pritisk zadostno zmanjša. Te lasnosti omogočajo enostavno shranjevanje in transportiranje. LPG odlikuje višje oktansko število v primerjavi z neosvinčenim bencinom. Ustaljen naziv za LPG je avtoplin.