Podjetje Plineks d.o.o. je dne 20.11.2010 v sklopu svojega razvojnega centra predstavilo simulacijo varnosti avtoplinskega sistema v ekstemnih prometnih nesrečah

Ekipa podjetja Plineks d.o.o. je v sklopu svojega razvojnega centra predstavila simulacijo varnosti avtoplinskega sistema v ekstremnih prometnih nesrečah. V prvem testu je bila predstavljena varnost avtoplinskega sistema ob uničenju avtomobila pri padcu v prepad, pri drugem testu je bil hkratno zažgan avtomobil z bencinskim pogonom in identičen avtomobil z dodanim avtoplinskim pogonom.

[quote]Rezultati obeh testov so pokazali, da je strokovno vgrajen certificiran avtoplinski sistem popolnoma varen in ne predstavlja nobene dodatne nevarnosti za uporabnika ali okolje.[/quote]

Cilj današnjega dogodka je bil razbiti vsak najmanjši dvom uporabnika avtoplinskega sistema v samo varnost pri uporabi le tega. V podjetju se lotevamo takih in podobnih aktivnosti na podlagi najvišje strokovnosti, lastnih znanj in izkušenj. V sklopu naše raziskovalne skupine smo razvili in tudi patentirali več komponent avtoplinskega sistema, ki omogočijo še bolj natančno, ekonomično in varno delovanje sistema, za kar smo prijeli razna priznanja, med drugim tudi od Gospodarske zbornice Slovenije. V podjetju zasledujemo cilje 100% varnosti in prijaznosti do okolja. Pri zasledovanju poslovnih ciljev delujemo v družbeno odgovornem duhu na vseh nivojih (zaposleni, stranke in okolje).

 

V bodoče bomo svoje znanje usmerjali v razvoj novih tehnologij pogona, ukvarjali pa se bomo tudi z dodelavo že obstoječih tehnologij, izvajali sprotna testiranja in rezultate predstavljali širši javnosti.

 

Prispevek o dogodku najdete tudi na:

 

Avtoplinski pozdrav!