PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »PAMETNO JE IMETI AVTO NA PLIN«

 

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre podjetje Plineks d.o.o., Straže 65, 2365 Mislinja (v nadaljevanju organizator). Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani http://www.plineks.si/nagradna-igra/

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 17. 11. 2016 do 30. 11. 2016.

 

POGOJI SODELOVANJA

Udeleženec nagradne igre je lahko vsak, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Udeleženec mora biti polnoletni rezident Republike Slovenije.

 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja akcije izpolnijo podatke: ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, številka telefona, e-naslov (v kolikor obstaja), znamka in model vozila, letnik vozila. Obrazec se izpolnjuje na večih slovenskih medijih.
S sodelovanjem v nagradni igri dobitniki nagrad dovoljujejo objavo fotografij vozila ter osebnega imena, priimka in kraja bivanja na spletnih strani in www.plineks.si .

 

NAGRADNI SKLAD

1x Popolna predelava avtomobila na plin

 

ŽREBANJE NAGRAD

V žrebanje bodo uvrščeni vsi kuponi, ki bodo prispeli na zgoraj naveden naslov do vključno 30.11.2016. Žrebanje nagrad v nagradni igri bo potekalo na sedežu podjetja Plineks. Žrebanje bo opravila komisija sestavljena iz zaposlenih iz podjetja Plineks. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih. V primeru, da podatki ne bodo veljavni ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljajo toliko časa, da bodo izžrebani podatki ustrezali zahtevam nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni možna.

 


 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja in vrsti nagrade obveščeni po pošti ali telefonu, najkasneje do 31.12.2016.

Imena nagrajencev bodo objavljena 10.1.2017 na spletni strani www.plineks.si .

 

Nagrajenci prevzamejo nagrade z osebnim dokumentom, ki dokazuje istovetnost nagrajenca in upravičenost do nagrade. Veljavnost nagrade je do 31.03.2017.

Nagrajenci prevzamejo nagrade na naslovu: Plineks d.o.o., Straže 65, 2345 Mislinja, od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure..

V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnegakoli razloga ne prevzame do 31.03.2017 ali se k prevzemu nagrade ne priglasi najkasneje do tega dne, se šteje, da nagrada ni bila koriščena. Pravica do koriščenja nagrade v tem primeru zastara. V tem primeru si podjetje Plineks pridržuje pravico, da nagrade ne podeli. Nagrada ni zamenljiva za gotovino ali za katero drugo blagovno nagrado in ni prenosljiva na drugo osebo.

 

PLAČILO DAVKOV

Nagrajence je dolžan od navedene vrednosti nagrade odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

Izročitev nagrad ter vso odgovornost glede nagrad in z njo povezanih vprašanj prav tako nosi podjetje Plineks.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju Plineks d.o.o. uporabo vseh osebnih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi ime nagrajencev.

 

V Mislinji, dne 10.11.2016.