Na sedežu podjetja Plineks d.o.o. so nas v sklopu strokovne ekskurzije obiskali dijaki Srednje šole Ravne. V sklopu obiska smo jim predstavili delovanje avtoplinskih sistemov, postopek vgradnje le teh v avtomobile in jih seznanili z vsemi prednostmi, ki jih prinaša avtoplin.